Årsmöte 2021

14 mars kl.14

Välkommen att delta i Varbergs Kampsportsförenings Årsmöte som i år sker digitalt.

För att delta behöver du anmäla ditt intresse till info@jujutsufighting.nu senast fredag den 12mars. Du kan även ställa frågor om vem som har rösträtt mm.
Verksamhetsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021